Micaló Ramió Construccions
Idioma
 
Política d'empresa

Política d'empresa

  • Micaló Ramió S.L.U. és una empresa amb més de 50 anys lligada al món de la construcció, i durant aquesta dilatada trajectòria sempre ha basat els seus èxits en l’esforç conjunt, la serietat professional, una forma de treballar eficaç, l’establiment d’una política de qualitat, el compromís de respecte amb el medi ambient i la seguretat laboral en les seves obres i un pensament encarat en tot moment cap a la satisfacció dels nostres clients, raó de ser de la societat i sense els quals no existiríem. Micaló Ramió S.L.U. es compromet a complir amb tots els requisits legals aplicables així com els normatius, clients i propis.
  • Esforç conjunt. Micaló Ramió S.L.U. sempre s’ha caracteritzat per sumar sinergies amb altres empreses del sector amb les quals manté una llarga i sòlida relació comercial tots ells capdavanters en els seus respectius àmbits. Aquest fet millora indubtablement el procés constructiu, afavorint a una comunió entre nosaltres que no fa sinó, i en última instància, satisfer al client. La identificació dels nostres treballadors amb l’empresa és un valora afegit que ens ajuda a fer l’empresa més sòlida.
  • Serietat professional. Creiem que és la nostra obligació ser professionals en el nostre ofici, en tant en quant avui en dia existeixen una quantitat enorme d’empreses constructores, i per destacar cal aportar un plus que et diferenciï de les demés, i la serietat i el saber fer representen un autèntic valor per a Micaló Ramió.
  •  Forma de treballar eficaç. Duem a terme les nostres construccions mitjançant un elaborat pla de treball on contemplem el planning temporal i material de l’obra, un exhaustiu control de costos,  un estudi a consciència del projecte, un control tècnic de l’obra amb experimentats professionals i una construcció metòdica realitzada per personal altament qualificat. Tots aquests elements estan degudament coordinats per controlar l’obra des del seu inici fins a l’entrega al client.
  • Política de Qualitat. La Direcció de MICALO RAMIO, SLU es compromet a establir, mantenir i implementar una política de qualitat que sigui apropiada al propòsit i al context de l’organització i doni suport a la direcció estratègica; que proporcioni un marc de referència per l’establiment dels objectius de qualitat i que inclogui un compromís ferm de complir els requisits aplicables així com de millora contínua del sistema de gestió de la qualitat.
  •  Política de Medi Ambient. La Direcció de MICALO RAMIO, SLU estableix, implementa i manté una política ambiental que, dins l’abast definit del nostre sistema de gestió ambiental és apropiat al propòsit i al context de l’organització, inclosa la naturalesa, magnitud i l’impacte ambiental de la nostra activitat, productes i serveis. Es proporciona un marc de referència per l’establiment dels objectius ambientals i s’inclou un compromís per la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació i altres compromisos específics del context de la nostra organització. Així mateix ens comprometem a complir els requisits legals a nivell internacional i a portar a terme una millora contínua dels nostre sistema de gestió ambiental per a la millora del nostre paper en matèria mediambiental.
  •  Seguretat Laboral. A través d’un servei de prevenció aliè i també amb un sistema integral de gestió de la seguretat laboral procurem controlar i prevenir danys i deteriorament de la salut de tots els nostres treballadors i de totes les obres on Micaló Ramió S.L.U. exerceix la seva activitat professional.
  • Client. Aquesta és la peça bàsica i fonamental en la nostra política empresarial. Tot el que construïm ho fem per satisfer les necessitats dels nostres clients. Amb esforç hem aconseguit posicionar-nos enfront els clients com una empresa “que fa les coses ben fetes”, i aquest és un motiu d’enorme satisfacció per a tots nosaltres. Entenem que el client requereix que se li dediquin esforços i recursos per tal d’assolir la construcció desitjada. Construïm somnis, i ho fem possible gràcies a l’esforç de tot un grup humà que rema cap a una mateixa direcció.
 

MICALÓ-RAMIÓ, SLU

C/ del Remei, 33 17820 BANYOLES (Girona) / Tel. 972 57 14 34 / Fax 972 57 48 67 /

disseny web: Interactiu